Posts

Showing posts with the label Onathin Thamburaan

Insight into sexual drive

Image
Next time when you have strong sexual drive, know that there is something in it to praise God. The desire is a God-given gift. It is absolutely good and acceptable to God. It is meant to give glory to the creator. It is meant for the loving union between husband and wife. It is meant to point us to our eternal union with God.  Then where is the problem?  The problem is:   The world has deceived us into thinking that when we have a sexual drive it has to be gratified somehow. Unlike hunger, unattended sexual desire does not have any dire consequence. World has manipulated our minds to associate sexual drives with the vices of pornography, masturbation, casual hookups, prostitution and other dangerous and soul crushing evils. It has gotten us to associate our sexual desires with specific body types, acts and fantasies.  World has fooled us into thinking that these vices are a neccessity to meet the natural needs of the human body and it is absolutely OK to indulge in them. They have bapt

Onathin Thamburaan

ആര്‍പ്പോ... ഇര്‍റോ ഇര്‍റോ ആര്‍പ്പോ... ഇര്‍റോ ഇര്‍റോ ഓണം വന്നു ഓടിങ്ങു വന്നു ഒരുപിടി ഓര്‍മയും, കാഴ്ചയുമായി ഓണത്തുമ്പിയും, ഓലേഞ്ഞാലിയും ഓടിപ്പറക്കും പൊന്നോണമിത് ഒത്തിരി പാട്ടും പൊന്നോണപ്പുടവയും ഓളത്തിലാടുന്ന ഓടങ്ങളും ഓലപ്പുരയിലും, ഓടിട്ട വീട്ടിലും ഓലനും, കാളനുമുപ്പേരിയും ഒരുമയും, പെരുമയും, പാലടെചേര്‍ത്തി- ട്ടൊറ്റവലിക്ക് കുടിച്ചു തീര്‍ക്കാം ഓടാം, ചാടാം, കാല്‍തെറ്റി വീഴാം ഓമന കുട്ടനൊരുമ്മയേകാം ഓടിക്കളിക്കുന്നോരിത്തിരി പൈതങ്ങ- ക്കോരത്തെ തെങ്ങിന്‍റെ ഓലപ്പന്ത്‌ ഒറ്റക്കിരിക്കും പുലയന്‍റെ കുഞ്ഞി- നുടനടി പായസോം, പാച്ചോറും ഓണത്തല്ലും, കലം തല്ലി പോട്ടീരും ഒറ്റക്കും പെട്ടക്കും, കൂട്ടമായും കുടവയറന്മാരും കള്ളുകുടിക്കാരു- മൊന്നിച്ചു കൊണ്ടാടുമോണമിത്  ഒന്നിച്ചു വലിയെടാ, വടംപിടിച്ചാടട ഓരോ നിമിഷവും ഉത്സവമാണട ഓടടാ വന്നെടാ മാവേലി വന്നെടാ മുക്കിലും മൂലേലും ചെന്ന് പറയടാ ഓർക്കുക മാളോരേ ഓണത്തിൻ നാളിതിൽ ഒരുനിമിഷം നിന്റെ കണ്ണുകൂപ്പി ഒരുവനന്നടിയന്റെ പാപങ്ങൾ പേറി ഒരു മരക്രൂശതിൽ ജീവനേകി എന്റെയും നിന്റെയും പാപങ്ങൾ പേറി, മരകുരിശിൽ ഒരു മഹാബലിയായി സ്വയം അർപ്പിച്ചവൻ. മാലോകർക്ക്